Hledání na tomto webu

V poslední době se rozsah stránek a poskytovaných informací rozšířil a (doufám) dále ještě rozšiřovat bude tak, jak mi to časové možnosti dovolí. S tím také značně narůstá počet dotazů k programu Cumulus, tvorbě webových stránek i provozu meteostanic a přesahuje mé časové možnosti. Většinu odpovědí na pokládané dotazy lze však najít na mých stránkách.

Proto prosím všechny návštěvníky, aby nejprve hledali odpověď na své dotazy na těchto stránkách, neboť není v mých silách každému individuálně kopírovat do mailu části příslušných stránek. Pro vyhledávání informací na tomto webu můžete použít následující formulář:
Pokud požadovanou informaci nenajdete, teprve potom pište své konkrétně formulované dotazy. Při dotazu, který se týká vaší konkrétní webové stránky, uveďte vždy i odkaz na vaši stránku, které se dotaz týká (URL).