SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.


ROK 2012

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2012 5,9 -16,1 -1,1 2,6 91,5 29,9 17 3 21 0 0
02/2012 8,5 -26,0 -6,5 -4,3 42,0 -1,0 7 16 25 0 0
03/2012 18,1 -9,7 4,3 1,4 17,4 -46,3 6 0 21 0 0
04/2012 27,6 -7,3 7,7 -1,8 37,2 8,2 9 0 11 4 0
05/2012 29,4 -2,5 14,3 1,5 39,4 -56,9 7 0 2 7 0
06/2012 31,3 0,3 15,9 -0,6 81,0 5,0 13 0 0 6 3
07/2012 31,7 6,3 17,9 -0,7 168,4 90,4 16 0 0 11 3
08/2012 33,0 5,0 17,5 -0,7 88,4 -20,1 13 0 0 13 2
09/2012 26,2 -0,2 12,3 -1,0 38,2 -34,3 6 0 1 2 0
10/2012 19,6 -5,3 6,4 -0,1 51,4 7,9 14 0 8 0 0
11/2012 9,9 -5,7 4,5 -0,3 50,6 -13,4 9 0 5 0 0
12/2012 5,7 -18,9 -2,7 1,0 76,8 15,3 14 18 26 0 0
Celkem 33,0 -26,0 7,6 -0,2 782,3 -15,3 131 37 120 43 8Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami většími než 0,5 mm

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA