SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.


ROK 2009

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C
01/2011                    
02/2009                    
03/2009                    
04/2009                    
05/2009 31,2 0,1 13,4 0,6 109,8 13,5 15 0 0 6
06/2009 28,8 2,0 14,9 -1,6 90,9 14,9 21 0 0 7
07/2009 35,4 7,1 18,1 -0,5 122,4 44,4 15 0 0 17
08/2009 32,5 5,1 18,8 0,6 51,6 -56,9 8 0 0 20
09/2009 30,5 2,6 15,1 1,8 11,7 -60,8 6 0 0 14
10/2009 22,7 -3,6 6,8 0,3 74,4 30,9 19 0 6 0
11/2009 14,2 -2,2 5,0 0,2 41,4 -22,6 10 0 7 0
12/2009 8,0 -18,6 -1,6 2,1 57,6 -3,9 11 8 22 0
Celkem 35,4 -18,6 *) *) *) *) *) *) *) 64Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových a letních
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami většími než 0,5 mm
*)  nekompletní data

Pokračování na další stránce.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA