DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých  minut.V případě výpadku přenosu dat na web stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Tagy ze souboru webtags.php

Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname, který je v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tagy jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do zvolených šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,…

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase hod. dne 5.9.2016
Název tagu  Aktuální hodnota
 actDate   
 actTime   
 AllocatedMemory   
 altimeterpressure   
 altitude   
 apptemp   
 apptempH   
 apptempL   
 apptempTH   
 apptempTL   
 apptempYH   
 apptempYL   
 avgbearing   
 avgtemp   
 avgtempY   
 battery  4,73v 
 bearing   
 BearingRangeFrom   
 BearingRangeFrom10   
 BearingRangeTo   
 BearingRangeTo10   
 bearingTM   
 bearingYM   
 beaudesc   
 beaufort   
 beaufortnumber   
 build   
 chillhours   
 cloudbase   
 cloudbaseunit   
 cloudbasevalue   
 ConsecutiveDryDays   
 ConsecutiveRainDays   
 cooldegdays   
 cooldegdaysY   
 CpuCount   
 CpuName   
 cumulusforecast   
 cumulusforecastenc   
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax   
 currentwdir   
 dailygraphperiod   
 DataStopped   
 date  5.9.2016 
 DavisFirmwareVersion   
 DavisMaxInARow   
 DavisNumberOfResynchs   
 DavisNumCRCerrors   
 DavisTotalPacketsMissed   
 DavisTotalPacketsReceived   
 dawn   
 day   
 daylength   
 daylightlength   
 dayname  Monday 
 DaysSinceRecordsBegan   
 DaysSince30Dec1899   
 dew   
 dewpointH   
 dewpointL   
 dewpointTH   
 dewpointTL   
 dewpointYH   
 dewpointYL   
 DiskFree  181,54 GB 
 DiskSize  219,79 GB 
 DisplayMode  1024x600, 32 bit 
 domwindbearing   
 domwindbearingY   
 domwinddir   
 domwinddirY   
 dusk   
 ErrorLight   
 ET   
 forecast   
 forecastenc   
 forecastnumber   
 forum   
 graphperiod   
 gustM   

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.