PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření , tj. nepřetržitě po dobu dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

Chyba při otevírání souboru dayfile.txt