O vzorech stránek AJAX/PHP

Nedávno se na webu objevily nové vzory webových stránek po zobrazení počasí, které podporují širokou řadu programů a umožňují i značnou variabilitu nastavení i zobrazení včetně řady dalších vložených funkcí. Jedná se o vzory založené na technologii pro vývoj interaktivních webových aplikací (AJAX).

Úvodem stručné vysvětlení, co je to AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich nového načítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů. (více viz Wikipedie).

AJAX je zkratkou pro Asynchornní JavaScript a XML a v podstatě se jedná o soubor technologií (skriptovací jazyk, HTML, XML a další), které se používají pro tvorbu interaktivních webových aplikací. Základní myšlenka je postavena na tom, že mezi serverem a klientem nejsou posílány celé webové stránky, ale pouze menší množství dat. Teoreticky by tak měla vzrůst interaktivita, použitelnost a rychlost webových stránek při menším objemu přenášených dat. AJAX se dá použít vlastně všude, kde chcete dynamicky přidávat data na webovou stránku.

Hlavní výhodou těchto stránek je jednoduchost při prováděných změnách, možnost individuálního nastavení a přidávání dalších stránek či komponent a odstranění nutnosti načtení a překreslení celé stránky při každé operaci, které jsou nutné u klasického modelu (statických) WWW stránek. S AJAXem má uživatel pocit mnohem větší plynulosti práce, která se (zejména u rychlejšího internetového připojení) blíží běžným desktopovým aplikacím.

Mezi nevýhodami AJAXu je nutno zmínit podmínku, že cílový server musí podporovat PHP ve verzi 5. Další nevýhodou AJAXu je nutnost používat moderní grafické prohlížeče, které podporují potřebné technologie. Všechny dnešní běžné prohlížeče však tyto technologie alespoň v základu podporují, problém zůstává jen u minoritních prohlížečů typu Lynx nebo na hardwarově slabších zařízeních pro prohlížení, například na (některých) mobilních telefonech a PDA.

Hosting a domény

Pokud máte na výběr mezi Windows/IIS nebo Linux/Apache hostingem, doporučuji zvolit Linux/Apache, protože byly četné případy, kdy Windows/IIS/PHP instalace vyžaduje navíc si hrát s kódem, aby vše fungovalo, zatímco u Linux/Apache hostingu se to stává zřídka kdy.

Raději se vyhněte neplacenému webhostingu, neboť provozovatelé mají tendenci přidávat na takové stránky další kód, jímž inzerují jejich hosting zdarma, případně pro získání dalšího příjmu z reklamy. Tyto přidané kódy často znemožní zpracování PHP skriptů (jako thermometer.php), které potom vůbec nefungují. Jejich další HTML kódy přidané do vašich stránek mají tendenci narušit validitu stránek, které se jeví jako neplatné. Proto je nejlepší se hostingu "zdarma" vyhnout.

Pro tyto šablony AJAX budete potřebovat, aby na serveru běžel PHP5+, což u některých webových hostingů zdarma bývá problém. Zatímco některé části šablon mohou běžet v pohodě i s PHP4+, měli byste se ujistit, že váš web je konfigurován pro spuštění PHP5+ pro všechny webové PHP stránky.

Pokud musíte hostovat vlastní internetové stránky na svém PC, doporučoval bych použít XAMPP all-in-One Apache/MySQL/PHP v systému. Uvědomte si však, že takový hosting může porušovat podmínky služeb sjednaných s vaším internetovým poskytovatelem a obecně je to méně bezpečné hostovat stránky na vašem systému. Lépe je využít profesionální hosting společností, které jsou odpovědné za konfiguraci zabezpečení vašeho webu.

Stránky o počasí založené na technologii AJAX

Originální šablony stránek naleznete na adrese jejich autora a jsou ke stažení zdarma. Stránky čerpají data především z vlastní meteorologické stanice (je jedno, zda zdrojem je program Cumulus či Weather-Display, WeatherLink, Virtual Weather Station), dále z veřejných dat (METAR, Weather Underground, WXSIM, NOAA, USNO a dalších), proto poskytují mnohem větší množství informací. Stránky jsou koncipovány jako vícejazyčné, avšak opět mezi podporovanými jazyky chybí čeština. Její zakomponování není nijak složité, je jen zapotřebí vypracovat odpovídající "překladové slovníky", což v tomto případě jsou dva přidané soubory.

Pokračování na další stránce.


   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA