Program Cumulus

Protože se rozsah informací, návodů, rad a doplňků pro program Cumulus neúměrně rozšířil a na webu jsou tyto informace dosti roztříštěné a tím i značně nepřehledné, rozhodl jsem se všechny dostupné informace shrnout v jediném dokumentu. Celý materiál je tématicky rozdělen zatím do devíti kapitol:


Celý materiál je koncipován jako otevřený s tím, že jak bude program postupně dále vyvíjen a doplňován, budou aktualizovány i všechny zveřejněné informace. Vaše připomínky a návrhy k uvedeným materiálům mi můžete sdělit přímo přes mail pocasi(at)ok5aw.cz . Na závěr jsem pro porovnání různých řešení připojil odkazy na webové stránky meteorologických stanic v České republice a několika i ve Slovenské republice, které využívají program Cumulus.


NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA