DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Data na této stránce jsou průběžně aktualizována, což signalizuje zelená kontrolka nad měřidly. Pokud data aktualizována nejsou, měřidla neukazují a barva kontrolky se změní na červenou. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, mohou být při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkreslené. Grafy zobrazované v bublině nápovědy u jednotlivých měřidel zachycují průběh měřené veličiny za posledních 24 hodin. Detailně si tyto grafy můžete prohlédnout pod odkazem Souhrnné grafy.
Pokud se vám tato stránka zobrazí jen částečně nebo s chybami, aktualizujte si laskavě svůj prohlížeč. Stránka využívá metodu Canvas API a nedá se správně zobrazit ve starších prohlížečích, zejména Internet Explorer ve verzi 8 a nižší.

Měřidla