O těchto stránkách


S postupujícím vývojem programu Cumulus a dalším rozšiřováním jeho funkcí jsem oprášil šablony AJAX, udělal jejich lokalizaci do češtiny a celkově stránky tím zjednodušil. Výsledkem je prezentovaná verze stránek, její případné posouzení ponechám na návštěvnících webu.

Odstranil jsem všechny zbytečné grafické prvky bez vazby na data naměřená touto meteorologickou stanicí. Celkové zeštíhlení představuje redukci asi o 70% v objemu dat na webovém prostoru a redukci objemu přenášených dat o 80%. Po nakopírování potřebných souborů a nastavení programu Cumulus se pro potřeby meteorologických stránek se přenáší pouze jeden malý textový soubor v intervalu 10 sekund, soubor s celkovými daty a grafy po 5 minutách, obrázek z webové kamery také jednou za 5 minut a jednou denně statistické souhrny. Naopak se nyní již nepřenášejí v krátkých intervalech (5 až 10 min.) celé modifikované webové stránky s naměřenými daty včetně jejich grafické úpravy. Nové stránky jsou plně CSS i HTML validní.

Více o fungování stránek AJAX najdete v samostatném článku. Po provedených úpravách vznikly relativně úsporné stránky se snadnou obsluhou, které lze snadno dále upravovat a rozšiřovat bez nutnosti velkých zásahů a znalosti podrobné struktury HTML a PHP kódu. Na podobném principu fungují i nové šablony Weather Blues, které jsou jednodušší, uživatelsky přístupnější a jsou k dispozici i pro další zájemce provozující meteorologické stanice spolupracující s programem Cumulus.

Pro uživatele mobilních zařízení a další zájemce o online data je adresa k datům na mém webu uvedena na stránce Online data pro vás. Pro prohledávání obsahu tohoto webu byla zřízena samostatná vyhledávací stránka - viz menu vlevo, která usnadní nalezení požadované informace. Prosím, využívejte toto hledání před tím, než mi budete psát jakýkoliv dotaz. Děkuji.

Kdokoli je oprávněn z webových stránek OK5AW kopírovat jakékoliv informace a případně je i umístit na svých webových stránkách, ovšem s podmínkou předchozího souhlasu majitele těchto stránek a s tím, že uvede jako zdroj těchto informací "webové stránky OK5AW" s příslušným hypertextovým odkazem. Pokud se na uvedené stránky vztahuje licence Creative Commons, je nutno uvést i odkaz a tuto licenci. Uvedený požadavek není třeba splnit pouze tehdy, pokud na svých stránkách nemáte přímo umístěn obsah, stažený z mého webu, ale na svůj web jen umístíte hypertextový odkaz vedoucí k obsahu na stránkách OK5AW. Povinnosti uvádět stránky OK5AW jako zdroj vystavené informace vás zbavuje i to, jestliže sami držíte autorská práva k uvedenému obsahu, nebo pokud držitel obsahu vám takový obsah přímo poslal ke zveřejnění jiným způsobem. Stejným způsobem také přistupuji ke zveřejňování informací z jiných zdrojů.

Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.

Cumulus a předkládané šablony webových stránek obvykle většině uživatelů nečiní problémy. Pokud se však někomu nedaří a Cumulus nebo šablony přestanou fungovat, aniž je zřejmé, že problém je v programu Cumulus či použitých šablonách, obávám se, že nemohu udělat nic. Do vašeho počítače nevidím a většinou ani do zdrojového kódu stránky na vašem webu. Nic neprodávám, Cumulus ani šablony nejsou komerčními produkty, a tím jsou vymezeny hranice toho, co mohu dělat, pokud provoz meteorologické stanice a webových stránek má zůstat mým koníčkem.